Cennik tłumaczeń

Stawki i koszt tłumaczeń

  polski ⇒ angielski
angielski ⇒ polski
Tłumaczenia pisemne
  Tłumaczenia przysięgłe 40 zł 1
  Tłumaczenia zwykłe * 40 zł 2
  Tłumaczenia specjalistyczne ** Wycena indywidualna 3
Tłumaczenia ustne 200 zł/h
Obsługa spraw w języku angielskim 100 zł/h

  • Do czasu realizacji zlecenia nie wliczamy dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Podane ceny są cenami brutto.
  • Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest podany tylko w celach informacyjnych.

1Cena ze stronę obliczeniową 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego.

2Cena ze stronę obliczeniową 1500 znaków ze spacjami tekstu źródłowego.

3Indywidualna wycena tekstów o wysokim stopniu skomplikowania słownictwa, w tym słownictwa branżowego.

*Tłumaczenia zwykłe (pisemne) obejmują przede wszystkim wszelkiego rodzaju korespondencję handlową czy prywatną, umowy i kontrakty handlowe nie wymagające tłumaczeń poświadczonych, oferty i broszury reklamowe, katalogi, życiorysy, listy motywacyjne itd.

**Tłumaczenia specjalistyczne (pisemne) - posiadające skomplikowaną terminologię, wymagające od tłumacza dogłębnej znajomości słownictwa branżowego i specyfiki konkretnego sektora. Mowa tutaj m.in. o tekstach ekonomicznych, finansowych, prawniczych, naukowych, jak również o umowach i kontraktach handlowych, w których używana jest specjalistyczna terminologia, dokumentacji patentowej, tekstach związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, tekstach medycznych i farmaceutycznych.


Zobacz też: Oferta tłumaczeń

Ceny tłumaczonych dokumentów

Przykłady:

Dokumenty w języku polskim
Cena
Skrócony akt USC (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) 50 zł
Zupełny akt USC (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) 70 zł
Zaświadczenie o niekaralności odręczne 70 zł
Zaświadczenie o niekaralności elektroniczne 50 zł
Dowód osobisty 40 zł
Dyplom ukończenia studiów 40 zł
Zwolnienie lekarskie 80 zł
Świadectwo pracy 90 zł
Prawo jazdy 40 zł

Dokumenty w języku angielskim
Cena
Akt USC (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) – Wielka Brytania 70 zł
Akt USC (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) – Irlandia 70 zł
Dowód rejestracyjny V5C – Wielka Brytania 75 zł
Tytuł własności pojazdu - USA 75 zł


Zobacz też: Tłumaczenia przysięgłe

© Paulina Korczyńska-Fajer
Tłumacz przysięgły Tarnowskie Góry